Fosforna kiselina CAS 13598-36-2

Fosforna kiselina je jedinjenje opisano formulom H3PO3. Ova kiselina je diprotična (lako se ionizira dva protona), a ne triprotika kao što se može reći za ovu formulu. Fosforna kiselina je intermedijer u pripremi drugih fosfornih spojeva.

H3PO3 je jasnije opisan sa strukturnom formulom HPO (OH) 2. U čvrstom stanju, HP (O) (OH) 2 je tetraedarska sa jednom kraćom P = O vezom od 148 pm i dve duže P-O (H) veze od 154 pm. Ova vrsta postoji u ravnoteži sa izuzetno malim tautomerima P (OH) 3. IUPAC preporučuje da se ovo drugo naziva fosfornom kiselinom, dok se dihidroksi oblik naziva fosfonska kiselina. Samo se redukovani fosforni spojevi pišu sa "ous" završetkom.

Druge važne oksidne kiseline fosfora su fosforna kiselina (H3PO4) i hipofosforna kiselina (H3PO2). Smanjene fosforne kiseline podložne su sličnom tautomerizmu koji uključuje pomake H između O i P.

Naziv proizvoda: Fosforna kiselina
EINECS NO: 237-066-7
Molekularna formula: H3PO3
Molekularna težina: 81.9957
Strukturna formula:
Test: najmanje 99,0%
Tačka topljenja: 73
Pakiranje: 25kg tkana torba
CAS br .: 13598-36-2